Bildleiste

 

Afdruk / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Gebruiksvoorwaarden voor deze site:

1. Afdruk

Dienstverleners van deze website is Zeeland-Strandhuis,
vertegenwoordigd door
administrator Triskele-Design, 65510 Idstein:

Zeeland-Strandhuis
Leeuwerikenlaan 8
4493 RK Kamperland

2. Ontwerp voor deze site:

Triskele-Design
65510 Idstein
www.triskele.de

3. Gebruiksvoorwaarden voor deze site:

Zeeland-Strandhuis onderhoudt deze site voor doeleinden van informatie. Alle bestellingen, weergegeven op de inhoud van de website, of afbeeldingen of tekst worden beschermd door het auteursrecht, en mogen niet gedownload worden voor publieke, private of commerciële doeleinden. Elke verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw in te zetten of gebruik vereist de schriftelijke toestemming van de eigenaar van alle rechten: Triskele-Design

Zeeland-Strandhuis aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materiaal dat op de site getoond en belooft niet dat het materiaal op de website van de rechten van derde partijen die geen deel uitmaken van Zeeland-Strandhuis of Triskele-Design geschonden.

Uw toegang tot de site en het gebruik ervan zijn ook onderworpen aan de volgende website voorwaarden en de van toepassing zijnde wetten. Door het bezoeken van en browsen op het website aanvaardt u zonder beperking of kwalificatie, de Website Voorwaarden en erkent dat andere overeenkomsten tussen u en Zeeland-Strandhuis met betrekking tot het onderwerp worden vervangen.

Zeeland-Strandhuis controleert niet of sites met een link naar Zeeland-Strandhuis verwijzen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites buiten hun eigen sites of sites die verwijzen naar zijn site, verantwoordelijk is. Als u verwijzen met een link naar de website van Zeeland-Strandhuis, op websites buiten de website of andere websites is geheel voor uw eigen risico en zonder de toestemming van Zeeland-Strandhuis.

Als je publiceert in de loop van het gebruik van de diensten die worden aangeboden op de site uw e-mail adres bekend te maken, let op dat strand huis voor de Zeeuws-daarmee mogelijk daaruit voortvloeiende consequenties, in het bijzonder het ontvangen van ongewenste e-mails, niet verantwoordelijk is.

Zeeland-Strandhuis behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment om deze website voorwaarden te wijzigen door bijwerking van deze pagina. U bent gebonden aan deze herzieningen en moet derhalve regelmatig deze pagina bezoeken om te weten te komen over de voorwaarden van de website.

4. Geschillenbeslichting
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor consumenten - Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting:
www.ec.europa.eu/consumers/odr

 

Privacy Police

 

Basis

Deze privacyverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de website Zeeland-Strandhuis.

De websitebeheerder neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende verdere ontwikkeling van deze website wijzigingen kunnen aanbrengen in deze gegevensbeschermingsverklaring, raden we u aan de gegevensbeschermingsverklaring regelmatig opnieuw te lezen.

Definities van de gebruikte termen (bijv. "Persoonlijke gegevens" of "verwerking") zijn te vinden bij de APG.

 

Uw heeft nu:

  • Meer controle over je gegevens. Zo krijg je meer of uitgebreidere rechten. Je kunt onder andere een verzoek indienen om je persoonlijke gegevens op te vragen en wel of geen toestemming geven voor het gebruik van gegevens van andere partijen voor marketingdoeleinden.
  • Meer transparantie over welke gegevens we van jou gebruiken, voor welke doeleinden en hoe lang we je gegevens bewaren. 
  • We leggen je nu nog duidelijker uit wat we allemaal doen om je gegevens te beschermen. 

 

 

Privacyverklaring

Algemene informatie en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de Privacyverklaring op deze website is:

Zeeland-Strandhuis
M. Gemmer
Leeuwerikenlaan 8
4493 RK Kamperland

 

De verantwoordelijke instantie alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijv. Namen, contactgegevens, enz.).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeeland-Strandhuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (mail) en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op via data@zeeland-comfortvakantie.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Zeeland-Strandhuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Zeeland-Strandhuis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeeland-Strandhuis) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zeeland-Strandhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het is nodig dat Zeeland-Strandhuis soms uw persoonsgegevens deelt met derden, alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor het verwerken van uw gegevens door derde bedrijfen zoals de Gemeente of de Belsatingdienst is Zeeland-Strandhuis niet verantwoordelijk.

 

Intrekking van uw toestimming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de intrekking is een informele melding per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd.

Zeeland-Strandhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

 

SSL- / TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als site-exploitant stuurt te beschermen, gebruikt onze website een SSL of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https: //" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

 

Contactformulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, worden alleen verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de intrekking is een informele melding per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of er geen behoefte meer is aan gegevensopslag. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies volgen, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt gesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn voor het uitoefenen van elektronische communicatieprocessen of het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. Winkelwagen), is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. Als exploitant van deze website hebben we een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en soepel aanbieden van onze diensten. Als er andere cookies zijn ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Inzien, wijzigen of verwijderen gegevens

Op uw verzoek kunnen uw gegevens worden gewijzigd, ingezien of verwijderd. Ook kunt u ten alle tijden uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Verzoeken kunt u mailen naar data@zeeland-strandhuis.nl of schriftelijk versturen naar ons, beide onder vermelding van uw naam en adres. Binnen vier weken zullen wij reageren op het verzoek.
De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.